Saalim Sacid Saalim: Waa iska xaal aduun 1

Name: Saalim Sacid Saalim
Nick Name: Saalimoow
Album: Waa iska xaal aduun 1
Nationality: Somalian
Performance: Awesome
Number of Album: 1
Lyrics = Unknown
Voted Stars: 5


#1 — Bacdii Madoobeed
#2 — Kun ka roon
#3 — Aduunyo
#4 — Sanka le haitagin
#5 — Marasho iyo masaruf
#6 — Wanka waa weyraxaa
#7 — Miirka
#8 — Xamar cadeey

A  |  BCDEFGHI  |  J  |  KLMNOPQRSTUVWXYZ

Leave a Reply